Våren 2018 søkjer Hjellvik Montessoriskule lærarvikar til årsvikariat . Både montessoripedagogar og andre med lærarutdanning vert oppmoda til å søkje. Løn og arbeidsforhold er tilsvarande offentleg løn og tariff. 

Søknad skal sendast skulen på e-post til rektor; post@hjellvikskule.no, eller fyll ut skjema under.

For meir informasjon om skulen og stillinga, ta kontakt med rektor på telefon 48282809.

 

Namn *
Namn