Praktisk informasjon

Elevar ved privatskule har rett til same skyssordning som elevar i i den kommunale skulen.

Skulen vil tilby SFO for alle elevane på alle trinna

Elevane får lunsj og frukt på skulen kvar dag, samt eit måltid på SFO for dei som skal gå der. 

Ein vanleg skuleplass kostar 700 kroner i månaden. Prisen for sysken er 450 per månad.