Rektor                                kontor

Anne Cecilie Skeidsvoll                                        Solveig Hjellvik Berisha

annececilie@hjellvikskule.no                                solveig@hjellvikskule.no

Tlf: 482 82 809                                                  Tlf: 56 39 00 00 

Tlf: 56 39 00 00 

 

Kontaktlærarar:

Gruppe 1:

Arnhild Hjellvik: 917 81 468

Astrid Antun:  957 59 149

Gruppe 2:

Vegard Stordal: 995 60 209

Anne Grethe Uthaug: 411 93 385       

                 

Felles hovednr.: 56 39 00 00 

felles mobiltelefon: 990 77 888 

På mobiltelefonen til skulen kan de sende sms dersom de skal melde frå om fråvær eller avvik frå faste avtalar om SFO, skyss eller liknande.